Constituencies

PARLIYAMENT CONSTITUENCY  MEMBER OF PARLIYAMENT
BARAN-JHALAWAR SH. DUSHYANT SINGH
BARAN ASSEMBLY CONSTITUENCY
S.N.
CONSTITUENCY NAME MEMBER OF ASSEMBLY
1 ANTA SH. PRAMOD JAIN BHAYA
2 KISHANGANJ SMT. NIRMALA SAHARIYA
3 BARAN-ATRU SH. PANACHAND MEGHWAL
4 CHHABRA SH. PRATAP SINGH SINGHVI